ความรู้เกี่ยวกับประตูระบายน้ำและการคำนวณน้ำผ่านประตูระบายน้ำ

ประตูระบายน้ำอาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ

ประเภทที่ 1 ใช้ระบายน้ำข้ามบานระบาย ประเภทน้มักนิยมใช้ไม้เหลี่ยมแทนบานระบายใส่ในช่องเปิดระหว่างตอม่อหรืออาจใช้ไม้เหลี่ยม 2 – 3 อัน ทำเป็นแนวติดกันหลายๆ แผงใส่แทนก็ได้แบบนี้นิยมใช้กับประตูระบายน้ำขนาดเล็กเท่านั้น และใช้กันน้อยแห่ง และน้ำต้องไหลข้ามบานไม่ลึกนักเพราะถ้าหากลึกมากแล้วเวลาจะเปิดโดยยกไม้ขึ้นจะยกลำบาก เพราะแรงน้ำดันระหว่างไม้เหลี่ยมกับร่องในตอม่อจะมีความฝืดมากอีกด้วย ประตูระบายแบบนี้ก็เปรียบเหมือนฝายที่ปรับระดับสันฝายนั่นเอง

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

No Comments Posted in องค์ความรู้โครงการฯ ห้วยโมง
Tagged , ,

Leave a Reply

Using Gravatars in the comments - get your own and be recognized!

XHTML: These are some of the tags you can use: <a href=""> <b> <blockquote> <code> <em> <i> <strike> <strong>