วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2553 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง ได้เข้าร่วมพิธีในการถวายพานพุ่ม ณ ที่ว่าการอำเภอท่าบ่อ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง ได้เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

เจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง ได้เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

เจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง ได้เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

นายประสงค์ ผ่องสวัสดิ์ หัวหน้าโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยและเจ้าหน้าที่โครงการ

นายประสงค์ ผ่องสวัสดิ์ หัวหน้าโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วย และ เจ้าหน้าที่ของโครงการฯ

นายประสงค์ ผ่องสวัสดิ์ หัวหน้าโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยและเจ้าหน้าที่โครงการ

นายประสงค์ ผ่องสวัสดิ์ หัวหน้าโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วย และ เจ้าหน้าที่ของโครงการฯ

No Comments Posted in กิจกรรม KM

Leave a Reply

Using Gravatars in the comments - get your own and be recognized!

XHTML: These are some of the tags you can use: <a href=""> <b> <blockquote> <code> <em> <i> <strike> <strong>